Rehabilitering av vindu

Sørg for bra isolerte vinduer med godt vedlikehold. Vi rehabiliterer alle slags vinduer!

Alt fra malerbehandling av nyere vinduer, til rehabilitering av gamle vinduer som har passert 100 år. Tønsberg er Norges eldste by med mange gamle verneverdige bygg.

Vinduene malebehandles som oftest på stedet fra lift eller stillas.

Vi har utført mange vindusprosjekter i Vestfold, og har derfor også veldig gode rutiner på denne type oppdrag.

Dette er spesielt viktig overfor borettslag og sameier, hvor det må tas hensyn til hver enkelt beboer.

I vår faste rutiner ligger varsling om oppstart til beboerne, informasjon om hvilke hensyn man skal ta under malerarbeidene, samt tilbakemelding om ferdigstillelse.

Vi bruker de nye malingssystemer fra DRYWOOD og en typisk behandling er rengjøring, slipping, grunning av bart tre, flekk kitting etter behov samt malerbehandling med 2 strøk vanligvis utført både i lukket og åpnet stilling.

Se våre referanser for å se fornøyde kunder der vi har utført vindusrehabilitering!