Prosjektleverandør

Vi har lang erfaring som prosjektleverandør innen malerfaget.

En prosjektleverandør har enten hele eller deler av en prosjektleveranse og samarbeider med arkitekter, ingeniører og andre fagområder for å gjøre arbeidet effektivt og fagmessig utifra tegninger, planer og tidsfrister.

Noe av det vi har levert som prosjektleverandør er:

  • flekk-, skjøt- og helsparkling av ulike underlag
  • grunne, preparere, prime og seise ulike underlag
  • påføre maling, lakk eller beis
  • fargesette, vedlikeholde, dekorere og restaurere
  • rette opp gulv med avretningsmasse
  • tilpasse, lime og sette opp ulike tapet og veggbelegg
  • tilpasse, lime og legge ulike gulvbelegg
  • montere profiler og listverk

Vi er selvfølgelig godkjent for ansvarsrett og medlem av startBANK.

StartBANK er en kvalifikasjonsordning som skal gjøre det vanskeligere for useriøse bedrifter å slippe til i markedet. Ordningen er beregnet for både vare- og tjenesteleverandører, men er i første omgang rettet mot tjenesteleverandørene.

Oppdragsgivere vil få rask og effektiv tilgang til et oppdatert leverandørregister, og dette gjør det enklere for næringens aktører å sikre at kontrakter inngås med seriøse bedrifter.

Dette er en trinnvis kvalifisering av leverandører. Trinn 1 kalles StartBANK for å uttrykke at dette er starten på en viktig prosess, der Norge er et foregangsland. Bokstavene BANK står for Bygg- og AnleggsNæringens Kvalifikasjonsordning.