En enebolig utenfor Tønsberg ønsket å skille seg litt ut i mengden med en frisk grønnfarge.