Gulv og trappearbeid

Gulv og tretrapper kan slipes, oljes, males, lakkes, beises, eller vi kan legge teppe i den, noe som vil gjøre en tretrapp mindre glatt.
Tapetsering er som andre yrker en fagkunnskap og dette er ofte en forutsetning for at resultatet skal bli vellykket.
Vi har lang erfaring med våtrom. Vi vet hvilke produkter, teknikker, krav og normer som gjelder både fra private boliger, borettslag og industri.
Vi arbeider mye med istandsetting av leiligheter etter vannskader. Vi har fuktmålere både for betong og tre samt avfukter til uttørking av nedfuktede materialer.